Javaanse immigratie in Suriname

Javaanse immigratie in Suriname

Op Twee januari 2004 vertrok ik voor vijf weken naar Suriname om daar de Javaanse immigratie te fotograferen. Het idee om deze groep mensen in Suriname te fotograferen, komt voort uit mijn eigen roots, die ook op Java, Indonesië liggen. Mijn familie moest in 1949 noodgedwongen Java verlaten en naar Nederland emigreren. Het overgrote deel van de Javaanse contractarbeiders die van Java naar Suriname vertrokken, deden dat ook vaak niet geheel vrijwillig. Soms werden ze door ronselaars gedwongen of hadden ze door geldnood geen andere keuze. Ze tekenden voor vijf jaar om op de Suikerplantages (onder andere plantage Mariënburg, Commewijne) te gaan werken. Maar als ze na vijf jaar terug wilde naar Surname, was er of geen boot ter beschikking of de contractarbeiders hadden geen geld om de dure bootreis te betalen. In feite was de contrat arbeiders periode die ontstond na afschaffing van de slavernij in 1863, een nieuwe vorm van uitbuiting.
Enkele foto's van de Javaanse portretten, hebben gehangen in de tentoonstelling Suiker (2005) van het Amsterdams Historisch museum (tegenwoordig Amsterdam Museum).

Meer weten?

Neem contact op voor meer informatie.